سرگیجه های بعد از شراب( غرب زدگی ام آرزوست)

آدمی خواندنی ترین کتابی است که اغلب نخوانده می ماند.

سرگیجه های بعد از شراب( غرب زدگی ام آرزوست)

آدمی خواندنی ترین کتابی است که اغلب نخوانده می ماند.

سرگیجه های بعد از شراب( غرب زدگی ام آرزوست)

دوش چه خورده‌ای دلا راست بگو نهان مکن
چون خمشان بی‌گنه روی بر آسمان مکن
باده خاص خورده‌ای نقل خلاص خورده‌ای
بوی شراب می زند خربزه در دهان مکن
روز الست جان تو خورد میی ز خوان تو
خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
دوش شراب ریختی وز بر ما گریختی
بار دگر گرفتمت بار دگر چنان مکن
من همگی تراستم مست می وفاستم
با تو چو تیر راستم تیر مرا کمان مکن
ای دل پاره پاره‌ام دیدن او است چاره‌ام
او است پناه و پشت من تکیه بر این جهان مکن
ای همه خلق نای تو پر شده از نوای تو
گر نه سماع باره‌ای دست به نای جان مکن
نفخ نفخت کرده‌ای در همه دردمیده‌ای
چون دم توست جان نی بی‌نی ما فغان مکن
کار دلم به جان رسد کارد به استخوان رسد
ناله کنم بگویدم دم مزن و بیان مکن
ناله مکن که تا که من ناله کنم برای تو
گرگ تویی شبان منم خویش چو من شبان مکن
هر بن بامداد تو جانب ما کشی سبو
کای تو بدیده روی من روی به این و آن مکن
شیر چشید موسی از مادر خویش ناشتا
گفت که مادرت منم میل به دایگان مکن
باده بنوش مات شو جمله تن حیات شو
باده چون عقیق بین یاد عقیق کان مکن
باده عام از برون باده عارف از درون
بوی دهان بیان کند تو به زبان بیان مکن
از تبریز شمس دین می رسدم چو ماه نو
چشم سوی چراغ کن سوی چراغدان مکن

مولوی » دیوان شمس » غزلیات

پیام های کوتاه

طبقه بندی موضوعی

نویسندگان

آخرین مطالب

۳ مطلب در خرداد ۱۳۸۵ ثبت شده است

زندگی تکرار تفکر در حلقه حیات است 
زندگی معمای وجود در تفکر بشر است 
زندگی آزمایشگاه صبر برای موجود کم طاقت است و اما ؟؟؟
زندگی لطف اجباری اما شیرین خداوند است
زندگی خالی است آن را  پر کن. زندگی  یک مشکل است با آن روبرو شو.  
زندگی   یک معادله است  موازنه کن.
زندگی یک معما است آن را حل کن.
زندگی یک تجربه است آن را مرور کن.
زندگی یک مبارزه است قبول کن.
زندگی یک کشتی است با آن دریا نوردی کن.
زندگی یک سوال است آن را جواب بده.
زندگی  یک موفقیت است لذت ببر.
زندگی یک بازی است برنده و پیروز شو.
زندگی یک هدیه است آن را دریافت کن.
زندگی دعا است آن را مرتب بخوان.
زندگی درد است آن را تحمل کن.
زندگی یک دوربین است  سعی کن  با صورت خندان و شاد با آن روبرو بشی .
۲۸ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۸۵ ، ۰۷:۳۶
سوشیانت زرتشتی
وقتی شقایق مرد، 
گلهای باغ همه ماتم گرفتند و از جویبار خواستند برای گریستن  ، 
به  آنها چند قطره  آب قرض دهد . 
جویبار  آهی کشید و گفت :  آن قدر شقایق را دوست داشتم که اگر تمام  آبهای من به اشک تبدیل شود و  آنها را برای مرگ شقایق بریزم ، باز هم کم است .  
گلها گفتند : راست می گویی ، چگونه ممکن بود با  آن همه زیبایی ، شقایق را دوست نداشت ؟  
جویبار پرسید : مگر شقایق  زیبا بود؟ 
گلها گفتند : شقایق غالباً خم می شد و صورت زیبای خود را در  آب شفاف تو می دید ، پس تو باید بهتر از هر کس بدانی که شقایق چقدر زیبا بود . 
جویبار گفت : من شقایق را برای این دوست می داشتم چون وقتی خم می شد و به من نگاه می کرد ، من میتوانستم زیبایی خود را در چشمان او تماشا کنم .
۲۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ خرداد ۸۵ ، ۰۷:۳۶
سوشیانت زرتشتی
رخت خود خواهم بست                   
دور خواهم شد از اینجا                           
به کجا هیچ نمی دانم!                                             
لیک خواهم رفتخسته از تنهایی             
باز به تنهایی خود خواهم رفتشاید آنجا که نباشد هیچ کس                       
تا برنجد از من                                      
تا برنجم از او                                                  
تا برنجید از ماخالی از احساس خواهم     
احساس همیشه مانعی بوده است           
لیک هیچ احساسی به احساس ندارم دیگر       
رخت خود خواهم بست                         
دور خواهم شد از اینجا                                      
به کجا هیچ نمی دانم!                                         
لیک خواهم رفت             
می روم تا باوری را                                
با ناباوری                                    
بر باورت                   
بر جای بگذارم                                      
می روم تا آزردگی خاطرت را                                             
با رفتنم                                     
اندکی مرهم گذارم      
می روم اما برای لحظه ایی                                 
ثانیه ای                                           
بگذر از من                               
که گذشتم از همه چیز خودم ٬ تو                            
و تو بگذر زمنی که نبودم هیچ چیز                                                                               
تو                                       
تقدیم به آنکه برای کار نکرده ام                                                 
حرف جهنمی ام                                      
مرا برای همیشه در جهنم ندامت                                                       
غرق کرد
۲۶ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ خرداد ۸۵ ، ۰۷:۳۵
سوشیانت زرتشتی
Submit Express Local SEO